Projekter

Projekter 

Private vilde haver


Vi vil starte med at kigge på haverne.


For at hjælpe videre, vil vi se på, om vi kan få lavet et kursustilbud i alle mulige forskellige tiltag, man kan give sig til i sin egen have – men du kan allerede starte nu.


  • Måske en brændenældeplante kan få lov til at stå til nældesommerfuglelarvens larver kravler rundt i juli?
  • Måske afklip fra beskæring af havens træer og buske kan danne en kvasbunke eller et læhegn?
  • Måske en cirkel i din græsplæne kan stå uberørt og vokse indtil september måned?
  • Et par krukker på terrassen sås med insektvenlige blomster?
Frø & Stork

Løvfrøenst paradis – indtil storken kommer!


Vi tænker i helhed, og ikke i kasser, derfor har vi tænkt os også at spørge vores landmænd til råds.

Det er dem, der sidder med den grønne nøgle; det er dem, der kender deres jord bedst, og kan huske, hvad der har været af dyr og plantearter, som nu måske ikke er der længere. Det er også dem, der i mange tilfælde allerede har projekter kørende for at få den vilde natur til at gro tilbage.

Således er der mange landmænd og andre beboere, der kan huske løvfrøens glade sang indtil langt hen på aftenen. Den har det svært – for den kræver meget biodiversitet. Vi vil gerne skabe bedre levesteder til løvfrøen. Det kan gøres ved at rense mergelgrave eller vandhuller, eller ved at danne helt nye af slagsen.

Vi har samtidig sat de første skridt til at tiltrække storken til vores område. En indsats for storken er en indsats for biodiversitet, og dermed også for løvfrøen.Kruses Have - Stenderup Kirke. 

Lægeplanter og krydderurter


Mennesket har altid behandlet sygdomme med planter. Oprindelig var det vilde planter, som man samlede i naturen. I Middelalderen blev lægeplanter dyrket organiseret i klostrenes medicinske urtehaver. Vores projekt går ud på at skabe en sådan have i Kruses Have, som hører under Sønder Stenderup Kirke.

Selve haven genetableres som det ”romantiske” og mere vildtvoksende haveanlæg det oprindelig var. Hermed øges tiltrækningskraften af ikke alene dyr og insekter, men også mennesker. I området nærmest Kirkens hovedindgang etableres et lille anlæg med bede, hvor der plantes lægeplanter og krydderurter. Hermed skabes yderligere liv til klostertraditionen og der skabes forbindelsen til kirken.

Haven passes af frivillige og alle, som har lyst, kan færdes frit og nyde godt af både urter, krydderier, duft, frugt og bær – en sanselig oplevelse som skaber ro og eftertanke. Lægeplanter og krydderurter ledsages af en kort tekst som informerer om deres anvendelse.

Der findes ikke tilsvarende haver i området. Man kunne derfor tænke sig, at det vil kunne tiltrække opmærksomhed og skabe idégrundlag for andre kirker med tilsvarende muligheder.

FJORD & BÆLT